post

راهگشای مسیرهای راهبردی فروش

گروه توسعه تجارت فروشراه ما حصل گرد هم آمدن نسلی متخصص،جوان و نوآور در کنار بیش از یک دهه تجربیات اجرایی در زمینه سیاست های راهبردی فروش می باشد، راهگشای مسیرهای راهبردی فروش žبزرگترین تفاوت ما این است که همانند یک شرکت تبلیغاتی یا یک بنگاه کاریابی عمل نمیکنیم و رو به روی شما نیستیم بلکه عضوی از مجموعه شما می شویم و در کنار شما... بیشتر بخوانید