post

ما در کار خود متخصص هستیم

ما در کار خود متخصص هستیم : کادر مجرب و متخصص شرکت فروشراه با بییش از 2800 نیرو و با قابلیت اجرای بزرگترین پروژه های سمپلینگ و پروموشن در سراسر ایران توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده بومی در تمامی استانهاتوانسته است خود را بزرگترین و قدرتمندترین شرکت سمپلینگ و پروموشن ایران معرفی نماید. سمپلینگ و پروموشن یکی از موثرترین روشهای... بیشتر بخوانید
post

ورود به فروشگاه های زنجیره ای

 ما در زمینه فروش در فروشگاه های زنجیره ای نیز در کنار شما هستیم. با توجه به رقابت بسیار شدید برندهای مختلف در فروشگاه های زنجیره ای در فاز اول ورود به این فروشگاه ها و در فاز دوم خروجی مناسب کالا در این فروشگاه ها کار بسیاری از برندها را دشوار ساخته است. ورود به فروشگاه های زنجیره ای در دنیای کسب و کار امروز روابط بیش از هر چیزی... بیشتر بخوانید