استخدام نیروی سمپلر و پروموتر

استخدام :  لطفا در صورت تمایل به هر یک از فرصت های شغلی، تمامی اطلاعات را بصورت دقیق وارد نمایید.

استخدام سمپلینگ و بازاریابی در فروشراه
استخدام سمپلینگ و بازاریابی در فروشراه

به ازای هر یک نفر که نام شما را به عنوان معرف در سایت ثبت کند یک امتیاز به شما تعلق میگیرد.هرچقدر امتیازات شما در رتبه های بالاتری قرار بگیرد شما به عنوان مدیر و یا سرپرست به شرکت های مختلف جهت شغل دائمی معرفی میشوید و اعتبارتان بین باشگاه هواداران بازاریابان یا سمپلرها افزایش میابد.

فرم استخدام سمپلینگ و پروموشن