مرچندایزینگ

خدمات مرچندایزینگ چیدمان کالا فروشراه  یک عنوان عمومی برای توضیح مجموعه ای از فعالیت های پیشبرد فروش درداخل فروشگاه ها یا محل های عرضه است که تکمیل کننده وپشتیبانی کننده فعالیت های تبلیغاتی است. این عملیات که اغلب باهزینه بسیار کم یا بدون هزینه انجام می شود. کلا باعث افزایش ثمربخشی فعالیت های خرده فروشی است . مانند تقدیم نمونه رایگان ، تست کردن کالاهای خوراکی یا آرایشی ، تهیه وتوزیع بروشورهای حاوی دستورالعمل های مصرف یا طبخ ، کوپن تخفیف ، توزیع بهترکالا وغیره علل طرح موضوع MERCHANDISING عصر تولید انبوه به لحاظ استفاده ازصرفه های اقتصادی لزوم توزیع وسیع ومویرگی لزوم ازدیاد ورشد مصرف محو انحصارات ورقابتی شدن بازارها تغییرات دایمی ذوق وسلیقه ونیاز مصرف کننده ها دگرگونی سیستم های خرده فروشی وفروشگاهی به لحاظ تکنولوژیک انتقال قدرت ازبخش تولید به بخش توزیع واهمیت یافتن عناصر پایین دست از زنجیره تامین جایگاه بازارپردازی بازارپردازی یک نام تجاری ، بخشی ازفعالیت های ترفیع فروش هدایت شده درفروشگاه ، جهت افزایش فروش است.

چیدمان کالا
چیدمان کالا

مرچندایزینگ

خدمات مرچندایزینگ ، کلیه کمک ها یا خدماتی است که دراختیار صاحب کالا قرار داده می شود تا نمایش،عرضه وفروش محصول رابهتر وموفق تر گرداند مانند:

  • استفاده ازطرح ورنگ وگرافیک جذاب
  • جانمایی و چیدمان اصولی کالا درقفسه و ویترین
  • چگونگی جلب نظرخریدار، نورپردازی وزیبا سازی محیط عرضه
  • ایجاد جایگاه مناسب ذهنی ازمحصول درخریدار
  • سهولت در رویت
  • سهولت درتشخیص
  • دردسترس بودن