پروموشن به‌پرداخت بانک ملت در نمایشگاه الکامپ

پروموشن به‌پرداخت بانک ملت در نمایشگاه الکامپ : بدون شک نمایشگاه الکامپ یکی از بهترین نمایشگاه های سال می باشد که مخاطبین و بازدیدکننده های بسیار زیادی دارد. اسکوتر تبلیغاتی سیاربور یکی از موثرترین سازه های تبلیغاتی نمایشگاهی می باشد که می تواند در معرض دید کلیه بازدیدکنندگان قرار گیرد.

پروموشن به‌پرداخت بانک ملت همراه با سیاربورد

این سازه ظاهری زیبا و جذاب دارد و می تواند جلب توجه فوق العاده ای را به سمت خود داشته باشد و نوآوری و خلاقیت به کار برده شده در آن به شدت اسکوتر تبلیغاتی را تبدیل به یک سازه تبلیغاتی اثربخش و کارآمد نموده است. همچنین محدودیت تردد ندارد و همراه با مخاطبین سمپلرها و پروموترها با اسکوتر با اسکوتر تبلیغاتی ویژگی های اپلیکیشن را پروموت می کنند و نصب اپلیکیشن را انجام می دهند.
پروموترهای فروشراه با استفاده از مهارتهای ارتباطی بالا توانستند با ایجاد ارتباطی مطلوب با مخاطبین تعداد قابل توجهی نصب اپلیکیشن سکه را رقم بزنند.

اشتراک گذاری :
پروموشن به‌پرداخت بانک ملت

سایر نمونه کارهای فروشراه