خدمات

خدمات فروشراه : ما خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را در راستای ارائه راهکارهای مناسب به منظور جذب مشتریان، توسعۀ بازار و ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند شما ارائه می کنیم و شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رسانیم.

žگروه توسعه تجارت فروشراه ما حصل گرد هم آمدن نسلی متخصص،جوان و نوآور در کنار بیش از یک دهه تجربیات اجرایی در زمینه سیاست های راهبردی فروش می باشد

خدمات

مارکتینگ
برندینگ
سمپلینگ و پروموشن
سمپلینگ از نگاه فروشراه
پروموشن از نگاه فروشراه
مرچندایزینگ
برگزاری نمایشگاه
تحقیقات بازار
عکاسی صنعتی

تیم های حرفه ای گروه توسعه تجارت فروشراه در زمینه های ذیل در خدمت شما هستند:

 • žجذب نیرو و تدوین روش های استخدامی و تشکیل تیم های فروش به صورت همیشگی در مجموعه شما
 • žآموزش نیروهای سازمانی با مهارتهای ارتباطی،فن بیان،ترفندهای فروش،اصول مذاکره و …
 • žساختار چینی سازمانی
 • žارائه راهکارهای کنترل و نظارتی برای نیروهای درون سازمانی و برون سازمانی
 • žتعیین اصولی منطقه بندی و مسیر بندی بازاریابان
 • žتعیین تارگت های فروش برای نیروهای سازمانی و نمایندگان
 • žکنترل اعتبار مشتری و تخصیص اعتبار مشتریان
 • žتشکیل باشگاه مشتریان و اختصاص اعتبار به مشتریان
 • žتدوین روشهای معرفی محصول
 • žتعیین پک های فروش و سیستم های انگیزشی
 • žتعیین آئین نامه انضباطی درون سازمانی و برون سازمانی
 • žهویت سازی و برندینگ جهت برند و سازمان
مفید بود ؟ به اشتراک بگذارید