دسته: سمپلینگ و پروموشن

سمپلینگ و پروموشن : تعدد روش های تبلیغاتی مانند تبلیغات در رسانه های عمومی ، بیلبورد های شهری و بین شهری ، استفاده از کاتالوگ و بروشور ، پیک های تبلیغاتی و… و نیز مدت بازدهی و اثربخشی و برآورد های مالی هر روش باعث ایجاد شبهه هایی میان انتخاب نوع تبلیغات میان تولیدکنندگان شده است اما برترین روش تبلیغاتی در صنایع غذایی ، روش سمپلینگ و پروموشن  محصولات میباشد که نتایج مثبت برندهای بین المللی و داخلی از آزمایش این شیوه تبلیغاتی سندیتی بر موثر بودن آن میباشد .

سمپلینگ و پروموشن روشی از تبلیغات جهت معرفی و شناخت دقیق محصولی جدید یا قدیمی از یک برند میباشد که مصرف کننده را به انتخاب سریع و بدون شک آن برند سوق میدهد .

سمپلینگ و پروموشن

فعالیت های تشویقی و ترغیبی که مصرف کننده نهایی(End-User) را برای خرید محصول و یا استفاده از محصول متقاعد (persuasion) می کند و یا ذهنیت مخاطب را در مورد محصول تغییر می دهد را پروموشن می گویند.کلیه ی ارتباطات بازاریابی با هدف جذب و نگهداری مشتری از هر کانال ارتباطی در واقع نوعی پروموشن است .

1 2 3 4